Stivkrampe

Hva er stivkrampe?
Stivkrampe er en infeksjon forårsaket av en bakterie som finnes i jord, i magen til mange dyr og hos enkelte friske mennesker. Denne bakterien produserer en gift som gir et farlig sykdomsbilde. Dette giftstoffet angriper nervesystemet hos mennesket, og medfører den typiske krampetilstanden.

Hvordan får man stivkrampe?
Bakterien kommer ikke inn i kroppen gjennom hel hud. De vanligste måtene bakteriene trenger inn på er:
- Sår med jord eller dyreekskrementer
- Store, forurensede sår
- Brannsår eller sår etter operasjoner

For å unngå denne sykdommen må man vaksineres. Dette bør gjøres i løpet av det 1. døgnet etter skaden.

 Kilde:folkehelseinstituttet

 Lagt til: 25.11.2011

Har du fulgt vaksinasjonsprogrammet, kan du "klikke" her for nærmere informasjon!

(sist endret 21.12.2014)