ØREVERK

Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av baktereverk.jpgrier.
Ørebetennelse forårsakes av at bakterier eller virus kryper opp fra halsen gjennom øretrompeten til mellomøret. Ofte kan dette starte med en forkjølelse som gjør at slimhinnene hovner opp slik at øretrompeten blir tett.  Barnet får feber, vedvarende øresmerter og generell sykdomsfølelse.

 

Symptomer:
* Vondt i øret (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna)
* Feber
* Uro
* Forbigående nedsatt hørsel
* Generelt dårlig form
* Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna
Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig.

Er behandling med antibiotika nødvendig?
Mellomørebetennelse er vondt, men hos de aller fleste går sykdommen over av seg selv. Smertene gir seg vanligvis etter 24 timer. Antibiotika hjelper ikke på smertene, og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt. Antibiotika kan i tillegg gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diare og oppkast. Hos barn over ett år anbefales det derfor å se situasjonen an i 2 - 3 dager.

Såkalte "ørebarn", som har stadige ørebetennelser, behandles mer liberalt med antibiotika og foreldrene bør ikke vente i dagevis før de søker lege.
NB: Dersom barnet ikke er bedre etter noen dagers behandling, må lege kontaktes på nytt.

Behandling:
Det viktigste er å lindre barnets ubehag mens kroppen selv tar hånd om infeksjonen.
- Gi barnet smertestillende (for eksempel paracetamol 2 - 3 ganger daglig). Dersom barnet ditt har feber, virker dette også febernedsettende.
- La barnet ligge med hodet høyt eller sitte oppreist. Da minsker trykket i øret, og det gjør mindre vondt. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt ( for eksempel bøker) i tillegg til puter.
- Gi nesedråper / spray. Dette letter passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker.

Ta kontakt med lege dersom:
- smertene ikke avtar i løpet av 2 -3 dager eller det renner væske fra barnets øre lengre enn 24 timer.
- Ved øresmerter som varer i mer enn to dager bør man kontakte lege for undersøkelse. Det kan bli nødvendig med antibiotika. Øreverk er sjelden uttrykk for farlig sykdom og det er vanligvis ikke nødvendig med legehjelp om natten. Hvis allmenntilstanden blir dårlig og man mistenker alvorligere sykdom bør man alltid søke legehjelp.
- Noen ganger kan det gå hull på trommehinnen og puss vil da renne ut av øret. Dette er ikke farlig, men bør kontrolleres av fastlege.
Dersom man har hatt en mellomørebetennelse som har vart i mer enn 1-2 dager bør man oppsøke fastlege etter ca. 6-8 uker for å kontrollere om hørselen er normal og om det er væske i mellomøret.