Kuttskader

kutt_finger1.jpg

Sår og kutt som blør og er rene i snittet skal ikke vaskes eller renses. Mindre blødninger stanser du ved å trykke mot såret i 5-10 min. Bruk helst et rent tøystykke mellom hånden og såret. Sår som spriker, klemmes sammen før du setter et plaster på tvers av såret.
Store sår som må behandles av lege, behøver ikke renses, men bare dekkes til med en ren bandasje hvis du får legehjelp kort tid etter skaden har oppstått. Stans eller begrens eventuell blødning ved å trykke mot såret. Sår skal sys innen 6 timer.
Sår og kuttskader i munnen trenger sjelden legebehandling. Disse leger seg ofte veldig bra selv. For å stoppe blødningen kan man presse en ren bandasje mot såret, evt. suge på en isbit.                                                                                                                                           Behandling:
•Rens såret med saltvann (nacl), pyrisept eller annet sårvann.
•Hvis såret er lite, kan det med fordel blø en stund – dette renser såret for forurensing.
•Hvis såret spriker, dra sårflatene sammen med sårstrips eller tape.

Behandling av flis:
•Fjern flisen, for eksempel med en pinsett.
•Klarer du ikke å fjerne flisen, kommer den gjerne ut av seg selv etter noen dager.
•Dersom flisen ikke kommer ut eller det oppstår en infeksjon, bør fastlege kontaktes.

Spiker, glasskår eller andre gjenstander du får i foten:
•Slike stikksår blir ofte dype, og bør derfor ikke behandles selv. Kontakt lege eller legevakt som kan ta seg av behandlingen. Det kan være aktuelt med stivkrampesprøyte og eventuelt antibiotika dersom det er fare for infeksjon.
•Overfladiske kutt kan behandles selv. Rens såret og dra sårflatene sammen med sårstrips eller tape dersom det spriker.

NÅR BØR DU KONTAKTE LEGE:
•Hvis såret er mer enn 1-2 cm langt og såret spriker mye.
•Hvis såret ikke stopper å blø.
•Dersom du har mistanke om at en nerve er skadet. Følelsesløshet og kraftløshet kan tyde på en nerveskade.

Ved alvorlige stikkskader:
•Tilkall ambulanse ved å ringe 113.
•La stikkredskapet bli i såret. Ikke beveg eller trekk det ut.
•Sørg for at den skadde holdes i ro. Bevegelse av kroppen eller stikkredskapet kan føre til ytterligere indre skader.
•Stans eventuell blødning.
•Blir personen kald, klam og blek eller bevisstløs, legg den skadde i stabilt sideleie.

Man skal alltid obserevere såret de første dagene. Kontakt fastlege dersom huden blir varm,rød eller hoven.

 (kilde vitusapotek.no) 

Lagt til 25.11.2011