Hoste

Hva er hoste?
Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Det vil si at dersom det kommer fremmedlelementer som støv, fremmedlegemer, slim og puss i luftveiene, eller slimhinnene blir betente, så utløser dette hoste.

Hva kan årsaken være?
- Forkjølelse er den vanligste forklaringen.
- Forkjølelsessymptomer som går over i hoste, først tørr og irriterende, senere løsere hoste. Det er lite eller ingen reduksjon i allmenntilstand. Hosten kan noen ganger vedvare i ukevis.
- Røking fører ofte til hoste, spesielt morgenhoste ("røykhoste")
- Akutt bronkitt. Er ofte en del av forløpet til en forkjølelse, og mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irriterende, senere løsere; sårhetsfornemmelse i hals og bryst. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand.
- Bihulebetennelse, varighet kortere enn 30 dager. Nesetetthet, ensidig smerte over bihule, pussholdig slim fra nesen,, råtten lukt eller smak. Kan også gi hoste fordi det "drypper" fra nesen og bak i svelget
- Astma, en kronisk betennelsestilstand i bronkiene som vanligvis opptrer barn og ungdom, og som medfører anfall med pustevansker, eventuelt tilbakevendende perioder med plagsom og langvarig hoste, tungpust og piping i brystet. Kronisk hoste kan være den eneste manifestasjonen av astma hos opptil halvparten. Hosten forverres ofte av kulde og anstrengelser og kan forverres om natten.
- Lungebetennelse. Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon. Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust og eventuelt smerter ved pusting

Behandling
Hostemedisin kan dempe plagsom natthoste, men vær forsiktig hos små barn ( ikke til barn under 1 år)
Ved forkjølelse og akutt bronkitt (virusinfeksjoner) anbefales rikelig væsketilførsel, eventuekt hostedempende, efedrinholdig mikstur.

Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Kontakt lege dersom:
- Du hoster og har nedsatt nedsatt allmenntilstand
- Du har hatt langvarig hoste (uker)
- Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a kikhosteKilde: NHI.no(sist endret: 21.12.14)