HODEPINE

Som oftest er hodepine helt ufarlig, men det kan være et symptom på alvorlig sykdom. Vi deler vanligvis hodepine inn i fire typer: tilfeldig hodepine, spenningshodepine, migrene og clusterhodepine.

Symptomer:
Tilfeldig hodepine
kan skyldes at du er forkjølet, har feber, utsatt for mye støy, for mye alkohol eller at du er ekstra trett.

Spenningshodepine ( stresshodepine, tensjonshodepine). Denne typen hodepine beskrives ofte som et "trykkende bånd" rundt hodet. Mange er i tillegg stive og ømme i nakke og skuldre. Hodepinen kan vare noen timer, dager, uker eller til og med måneder. Årsakene kan være stress, muskespenninger, feil arbeidsstilling, synsfeil eller lite søvn. Smertestillende fjerner symptomene, men ikke årsaken til spenningshodepinen. Får du denne typen hodepine ofte, eller den varer lenge ( mer enn 3 - 5 dager), bør du gjøre noe med årsaken. Hvis du tar smertestillende tabletter over lang tid, kan du komme inn i en ond sirkel hvor det til slutt er tablettene som er årsak til hodepinen.

Migrene kjennetegnes av kraftige bankende hodesmerter, som regel bare på den ene siden av hodet. Migrene kommer som anfall og varer fra 4 til 72 timer. Man kan bli kvalm, kaste opp og bli ømfintlig for lys og lyd. Migrene kan blant annet utløses av menstruasjon, for lite søvn, stress, alkohol og sjokolade.

Clusterhodepine (Klasehodepine) er anfallsvis hodepine som skiller seg fra migrene bl.a ved større smerteintensitet, kortere varighet og større hyppighet. Det er vanlig å få mellom ett og fire anfall i døgnet. Anfallene kommer gjerne jevnlig over en periode på 4 til 12 uker.

Når er hodepine farlig?
Hvis du får noen av  symptomene nedenfor må du straks kontakte lege:
- Plutselig sterk hodepine med kvalme, brekninger eller oppkast
- Bevissthetsendring (du føler deg sløv, blir vanskelig å vekke eller komme i kontakt med).
- Høy feber og nakkestivhet (haken kan ikke legges på brystet).
- Kramper
- Synsforstyrrelser eller synsproblemer.
- Problemer med å styre eller føle armer og ben

 

Kilde: http://www.nettdoktor.no/

Lagt til 25.11.2011