Fjesing

Fjesing (Trachinus draco) er en av Norges mest fryktede fisk pga sine giftige pigger. Fisken er en 30-40 cm lang, grønnlig gylden fisk med brungrønne striper. Den finnes i hele landet, men er noe mer vanlig i sør enn i Nord. Fjesingen lever helst på sandbunn fra ca. 5 meters dyp og ned til over 100 meters dyp. I enkelte områder kan fjesing være en vanlig art som man ofte får på line eller i trollgarn på sandbunn.

De aller fleste stikk fra fjesing påføres under fangst og i behandling av fisken. Giftkjertlene hos fjesing fører gift til den store piggen som ligger horisontalt langs gjellelokket og til de to fremste piggstrålene på fremre ryggfinne. Til tross for dens rykte, er den også ansett som en av våre vakreste og mest fargerike fisker.
Stikker man seg på en fjesing, vil man få en kraftig forgiftning og stikkstedet vil hovne opp og være smertefullt.

Symptomer:
- Intens smerte i stikksåret og enkelte ganger lokale reaksjoner med opphovning rundt stikkstedet.
- Generell uvelhet med hodepine, feber, frysninger, kvalme/brekninger, svimmelhet, svette og verking i ledd kan oppstå, men er ikke vanlig.


Behandling:
- Rens stikksåret og fjern evt. rester av pigger og fiskehud.
- Hold den stukne kroppsdelen i så varmt vann som mulig (40-45 o C), men unngå skoldeskader. Giften ødelegges ved høye temperaturer og effektene av giften kan vedvare i mer enn et døgn dersom man ikke behandler stikkskaden. Den intense smerten kan gjøre at man ikke så lett føler varmen i vannet, og man bør derfor sjekke vannet med en frisk kroppsdel. Husk å etterfylle med varmt vann etterhvert som vannet kjøles. Fortsett behandlingen til smerten gir seg, eller inntil ca. 90 minutter. Man vil ofte kjenne en momentant bedring, og etter ca. 30-45 min vil vanligvis smerten og den lokale reaksjonen forsvinne.
- Tetanusprofylakse (stivkrampe) er anbefalt. 

Kontakt lege dersom:
- Smertene vedvarer til tross for behandlingen
- Pasienten utvikler redusert allmenntilstand
- Lokal hevelse kan bli uttalt og vare i flere dager. Dersom hevelsen kommer tilbake eller varer lenge kan det skyldes sekundær infeksjon, og man må oppsøke fastlege. 

 

Lagt ut 14.11.12