brennmanet

Brennmaneter består hovedsakelig av vann og har en geleaktig kropp med flere brenntråder (tentakler). Ved berøring frigjøres giften fra trådene og fører til kløe, sviing og utslett.

Brennmaneter i Norge er vanligvis ikke farlige for mennesker, men forbrenningen kan føles veldig smertefull, og man bør unngå å komme i kontakt med dem. Noen få kan imidlertid få kraftig allergiske reaksjoner og i verste fall kan man få anafylaktisk sjokk.

Symptomer:
Dersom man blir brent av en brennmanet er det først og fremst ubehagelig. Man vil føle en brennende smerte, kløe og sviing. Man kan i tilleggg få et rødt hudutslett som kan utvikle seg til blærer og sår. I de fleste tilfeller forsvinner hudirritasjonen i løpet av noen timer og den verste smerten vil gi seg etter ca. 1/2 time.
Andre symptomer som kvalme, allergiske/overfølsomhetsreaksjoner, muskelsmerter og tungpusthet er mer sjelden. Opplever man dette må man straks kontakte lege.

Behandling:
- Fjern umiddelbart synlige brenntråder uten å gni eller å skrubbe
- Skyll med masse sjøvann. Ikke bruk ferskvann da det kan øke frisettingen av giftstoffer som sitter fast på huden og vil føre til økt sviing.
- Hold området mest mulig i ro
- Senk det skadde hudområdet ned i varmt vann (40-45°C) til smerten gir seg (inntil 20 minutter)
- Når giftstoffene er fjernet kan man ha på lokalbedøvende midler (for eksempel Xylocain), kløestillende krem (for eksempel Eurax) eller kortisonkrem. Vær forsiktig hvis det er snakk om store hudområder
- Ved sterke smerter kan du eventuelt bruke smertestillende medisiner, for eksempel  paracetamol eller ibuprofen
- Hvis øyet er brent skyll med lunkent vann i 20 minutter og kontakt lege


Når bør du kontakte lege:
-Ved tegn på allergiske reaksjoner som pusteproblemer / tung pust, kvalme, svimmelhet og bevissthetstap
- Dersom et lite barn har brent seg på store deler av kroppen og huden er svært rød og smertefull. Barn er mer utsatt fordi de har en liten hudoverflate og huden er tynnere
- Hvis du har brent øyet.

(vitusapotek.no)

Lagt ut: 14.11.12