Transport til og fra legevakt

Dersom legen mener det er nødvendig med drosje, bestiller legevakten drosje for deg. Da får drosjen en elektronisk rekvisisjon direkte. Du må kun betale egenandel.

NB! NB!

Vi gjør oppmerksom på at i de tilfeller hvor pårørende/familie velger å bli med pasienten i drosje/ambulanse til legevakta, så har de 
IKKE krav på å få dekket hjemreisen med drosjerekvisisjon hvis feks pasienten blir innlagt på sykehuset.

(sist endret 21.12.2014)