SYKEMELDING

Sykemeldign utskrives sjelden fra legevakten. Ved behov for sykemelding kontaktes fastlege neste virkedag.
(Dette gjelder ikke skader/sykdom som behandles på legevakten.)