PARKERING

 

 

Vi ber om at det benyttes sykehusets oppmerkede parkeringsplasser så langt pasientens tilstand tillater det. Se skilting.
Sykehusets parkeringsplasser er avgiftsbelagte fra kl. 08-17 (08-13).
Det er ellers kun et fåtall parkeringsplasser i tilknytning til akuttmottak-/legevaktsinngangen. Det må på ingen måte sperres for ambulansetrafikken.

Lagt til 11.10.2011