Klager

Klager på behandling ber vi deg formulere skriftlig i et brev til oss.
Slike klager blir fremlagt for den som har vært involvert i saken, og du vil få skriftlig svar tilbake.