Før du kommer til legevakten

Kopi_av_003.JPG

Så sant tilstanden tillater det, skal du ringe til legevakten før du evt kommer. 

For å gi best mulig hjelp må vi vite:   

  1. Fødselsdato ( helst hele personnummeret) og navn på den det gjelder.
  2. Hva som er problemet- symptomer (feks feber,smerter, almentilstand)                     
  3. Hvor lenge plagene har vart.                                                                             
  4. Medisiner, allergier eller kjente sykdommer.                                                            
  5. Hvor pasienten oppholder seg ( dersom det er behov for ambulanse eller drosje.                 

 På telefonen møter du en sykepleier som vil innhente informasjon fra deg, for så å ta en vurdering utfra beslutningsstøtteverktøy. Du vil få en prioritering og et tiltak. Tiltak kan feks. være et sykepleierråd, anbefaling om fastlege, legekonsultasjon, telefon med lege, ambulansetransport etc.

Er det vurdert som behov for legekonsultasjon, vil du som oftest få oppgitt en omtrentlig tid for når du kan komme inn til legen. Slik kan du på travle dager ta mesteparten av ventetiden hjemme i stedet for på venterommet. Den oppgitte tid må ikke anses som en bindende avtale - det kan komme akutte tilfeller som må inn først.
.
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid. Her er noen eksempler:
•    smerter i brystet eller magen
•    pustevansker
•    akutt sykdom eller alvorlig forverring
•    nedsatt allmenntilstand hos barn
•    alvorlig psykisk sykdom
•    mistanke om komplikasjoner i svangerskap
•    kuttskader som må syes

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp, taxi eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person.

Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet!