FASTLEGE

Ønsker du å finne frem til fastlegene i din nærhet?
Her finner du link til HELFO's oversikt over fastleger.

Klikk her (eller på illustrasjonen) for å finne fastlegene i   Fastlegetegning.jpg
ditt nærområde (nettsiden dekker hele landet).