Betaling

Du må betale egenandel på legevakten.

Har du frikort, ber vi deg vise dette. Barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, personell i førstegangstjeneste eller personer med frikort betaler ikke egenandel. Medisiner, bandasjer, prøver og utstyr  er uavhengig av frikort.
Takster følger Normaltariffen. For nærmere info om priser. Trykk her.

Legevakta benytter betalingsautomat fra Melin Medical.
Etter endt konsultasjon går du til betalingsautomaten på venterommet og taster inn din fødselsdato.  Du kan velge å betale kontant, kort  eller få faktura (gebyr kr 58,-). Velger du å gå utenom betalingsautomaten, vil det automatisk bli sendt regning hjem til deg (fakturagebyr kr. 58,-).

melin_medical.jpg
Henvises du videre, selv under samme besøk, til røntgen eller annen spesialist må du også betale for disse tjenestene, men da til Sørlandet Sykehus, Flekkefjord. 

Vi gjør deg også oppmerksom på at ved legevaktskonsultasjoner som resulterer i INNLEGGELSE på sykehuset, så må det selvsagt også i disse tilfeller betales for legevaktskonsultasjonen.

Har du spørsmål i ettertid ift konsultasjonen, betaling, giro etc, vennlig ta kontakt på
tlf. 38 32 71 80 (adm. tlf).

Prisliste

Sist endret 26.102.2017