Program for AKUTTMEDISINKURS

Program for akuttmedisinkurs 26. og 27. september 2018. Trykk her

TIDLIGERE KURS:

Program for akuttmedisin kurs 21. og 22. mars 2018. Trykk her