Program for AKUTTMEDISINKURS

Program for akuttmedisinkurs 23. og 24. mars 2020. Trykk her

TIDLIGERE KURS:

Program for akuttmedisinkurs 14. og 15. mars 2019.Trykk her

Program for akuttmedisinkurs 26. og 27. september 2018. Trykk her

Program for akuttmedisin kurs 21. og 22. mars 2018. Trykk her