AKUTTMEDISINKURS FOR HELSEPERSONELL ARRANGERES 26. OG 27. SEPTEMBER 2018

Påmelding til kurset skjer ved å følge denne lenken: Påmelding

Tidligere kurs:

AKUTTMEDISINKURS FOR HELSEPERSONELL ARRANGERES 21. OG 22. MARS 2018. DETTE KURSET ER ALLEREDE ARRANGERT!